برای یک ایران آزاد

ایران اعضای پارلمان اروپا از تظاهرات ایرانیان برای تغییر رژیم حمایت می کنند

0

ایران اعضای پارلمان اروپا از تظاهرات ایرانیان برای تغییر رژیم حمایت می کنند
راهپیمائی در بروکسل برای آزادی ایران روز جمعه ۳۱ خرداد مصادف با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۹ بازتاب وسیعی در رسانه های بین‌المللی داشت ، از جمله سایت «۱۲۳ آرتیکل» آمریکا تحت عنوان اعضای پارلمان اروپا از تظاهرات ایرانیان برای تغییر رژیم حمایت می کنند به این موضوع پرداخته است

.مریم رجوی، رئیس جمهور شورای ملی مقاومت ایران اتحادیه اروپا را به نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی جی آر سی) و وزارت اطلاعات ایران(ام او آی اس) فراخواند.

خانم رجوی گفت: “مآموران ایران بایستی به پای میز عدالت کشانده شده، محکوم شده و از اروپا اخراج گردند.

تظاهرات بروکسل – سایت سون(‌۷) دی نیوز: «مریم رجوی: مردم ایران خواهان سرنگونی تمامیت رژیم هستند»

سایت سون(‌۷) دی نیوز، ۱۵ژوئن۲۰۱۹: مریم رجوی رهبراپوزیسیون ایران روز شنبه ۱۵ژوئن اعلام کرد مردم ایران خواهان سرنگونی تمامیت این رژیم هستند. وی تأیید کرد که رژیم ایران در اروپا عملیات تروریستی را طراحی کرده و بسیاری از کشورها از جمله دیپلماتهای رژیم را دستگیر و اخراج کرده‌اند.

رجوی از اتحادیه اروپا خواست تحریم‌های جامعی را علیه این رژیم تئوکراتیک حاکم اعمال کند و سپاه پاسداران ملاها و وزارت اطلاعات این رژیم (MOIS) را به‌عنوان نهادهای تروریستی نامگذاری کنند. او افزود مزدوران رژیم ایران بایستی مورد محاکمه، مجازات و اخراج قرار گیرند.

تمام معیارهای مورد نیاز برای یک جایگزین در NCRI و در طرح ۱۰ ماده‌ای خانم مریم رجوی وجود دارد. برای مقابله با آلترناتیو ارائه شده توسط خانم رجوی، رژیم سعی دارد فضای مجازی را با آلترناتیوهای جعلی و اطلاعات غلط علیه مجاهدین پر کند.

همه مردم ایران می دانند که پول نفت به جیب های ملاها می رسد و برای تروریسم و سرکوب استفاده می شود.

مردم ایران از لیست گذاری سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی توسط اتحادیه اروپا حمایت می کنند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.