ای قزاق روحت شاد!

ای قزاق روحت شاد

این روزها کدخدا و ملای ده و ژاندارم هر سه تا به نقطه رضا رسیدند! نه اینکه سر تقسیم مرغ با هم جنگ و دعوا نداشته باشند، بلکه می‌خواهند با دمیدن در روح یک مترسک! به اهالی ده ما حالی کنند که باید به وضع موجود رضا! بدهند. وگر نه مترسک که مترسک است و روحش هم معلوم است چقدر از نبودش رضا دارد. کلمه رمز این مثلث هم همین کلمه رضاست که می‌خواهند روحی در آن بدمند!

بیشتر بخوانید

منفعت «رضاشاه روحت شاد» برای خامنه‌ای؟ + ویدئو

ای قزاق روحت شاد

شاعر هموطن گودرز در همین زمینه شعری زیبا سروده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.

ای قزاق روحت شاد!!

گفت شیخی ای رضا شاه کبیر 

شاد بادا روحت ای قزاق پیر 

ما به روح تو توسل جسته‌ایم

مرحبا صد بارک الله گفته‌ایم

بسته ایم بر روحت ای شاها دخیل

این عمل هرگز نبوده بی دلیل

ما همیشه بوده‌ایم غمخوار هم

همره و هم آخور و همیار هم

روح قزاقی‌ات ای سلطان پیر

بهر ما دارد مزایای کثیر

روح تو درمان حال زار ما

می‌گشاید صد گره از کار ما

چون ببینیم خویش را در تنگنا

نیست جز نیرنگ راهی پیش ما

مردمی آشوب خواه و «فتنه گر»

مرد و زن پیر و جوان دختر پسر

کرده‌اند رأس ولایت را نشان

واژگونی نظام اهدافشان

روز ما را کرده‌اند چون شام تار

با تجمع با تهاجم با شعار

همصدا گویند باشد «ننگ ما»

«سیدعلی» این «رهبر الدنگ ما»

یا که می‌گویند «آقا»‌ «قاتله»‌

هم ولایت هم حکومت «باطله»

می‌خروشند «‌توپ تانک و فشفشه»

«باید آخوند و بسیجی گم بشه»

این سخنها سخت وحشت افکن است

قصدشان بر سرنگونی روشن است

خدعه‌ای در ذهن ما آمد پدید 

حیله‌گر چون ما در عالم کس ندید 

خدعه ما رمز استیصال بود

 «حضرت آقا» پریشان حال بود

 شادی روح تو شد ما را سپر

شاید اوضاع را کند جورِ دگر

ما غریق هستیم روح تو حشیش

تا رها سازیم با آن جان خویش

«اوجب واجب»‌ چو شد حفظ نظام

روح شاه گردد مقدس چون امام

خدعه و تاکتیک شیخ حیله‌گر 

دوره‌اش بگذشت و باشد بی اثر 

  گودرز  – خرداد ۱۴۰۱

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل