برای یک ایران آزاد

بادکنک تبلیغاتی نظام ولایت فقیه می‌ترکد

0

بادکنک تبلیغاتی نظام ولایت فقیه می‌ترکد.  دود و دم‌ها کنار می‌رود و در پس این شلوغ بازیهای کیهان خامنه‌ای، واقعیت آشکار می‌شود.

علی جوینی

روز ۳۱ خرداد نیویورک تایمز نوشته بود: ترامپ حملات به رژیم ایران را متوقف کرد چون این حملات «متعادل کننده» نبود. [لینک نیویورک تایمز]

یکروز بعد، کیهان خامنه‌‌ای گزارش نیویورک تایمز را تایید کرده و با دود و دم نوشت: «برخی از نظریه‌پردازان آمریکایی پیشنهاد کرده بودند بدون درگیر شدن در جنگی شدید و یا جنگی محدود و با دست زدن به «عملیاتی کم‌ضرر» و «هشدارآمیز» به ایرانی‌ها بگوئیم، رد کردن مذاکره می‌تواند استقبال از جنگ باشد.» [کیهان خامنه ای]

چرا رژیم دست به چنین دود و دم و هیاهوی تبلیغاتی می‌زند؟ و آیا همین تبلیغات پرسروصدا، علامت ضعف و درماندگی دیکتاتوری نظام ولایت فقیه نیست؟

نظام ولایت فقیه و از جمله خود ولی فقیه نظام، تا همین دیروز در بوق و کرنا کرده بودند که ترامپ فردی جنگ طلب بوده و دنبال بهانه‌ای برای جنگ‌افروزیست! تمام سیاست نظام این بود که با مظلوم نمایی تبلیغ کند، آمریکا و شخص ريئس جمهور آمریکاست که در حال زمینه چینی برای جنگ است! حالا وقتی با هیاهو خودداری آمریکا از جنگ را به‌حساب قدرت خود گذاشته و اینقدر آنرا برجسته می‌کند، خط تبلیغاتی قبلی خود را چه بخواهد و چه نخواهد خنثی کرده‌است! اکنون در انظار جهانی، این نظام ولایت فقیه است که به جنگ‌طلبی متهم خواهد‌شد.

واقعیت اینست که نظام ولایت فقیه در گرداب بحرانها گرفتار است. نه خامنه‌ای ونه روحانی هیچکدام راه حلی برای بیرون رفتن از این بحرانها ندارند. تمام تلاش این نظام برای مخفی کردن این بحرانها و تحت الشعاع قرار دادن آنهاست.

همه می‌دانند که نظام ولایت فقیه، از مؤلفه‌های قدرت و پیروزی بسیار دور است. «وضعیت بسامان اقتصادی، پایگاه مردمی و رضایت اجتماعی، برقراری عدالت و دموکراسی در جامعه و انسجام درونی در خود رژیم» و … شاخصهای قدرت یک نظام است. حال این نظام چقدر از این مؤلفه‌ها فاصله دارد؟ قطعا یک دنیا!

حال سوال اینجاست که آیا این اقدامات تروریستی می‌تواند نان به سفره‌های مردم بیاورد و این فقر وحشتاک را حتی اندکی کاهش دهد؟ اینکه نظام ولایت فقیه، دست به اقدامهای تروریستی بزند و بعد با هیاهو اعلام کند که « دیدید به ما حمله نشد»، آیا باعث کنار زدن حلقه دار تحریمها خواهد شد؟ آیا خواهدتوانست خطر تهدید قیام جوانان شورشی، زنان خط‌شکن، کارگران عاصی و لشکر بیکاران را از خود دور کند؟

و هزاران سوال دیگر در باره بحرانهای لاعلاج این نظام!

واقعیت بزرگ این است که رژیم دچار بحران سرنگونی است. بحرانی که از سه عامل بوجود آمده‌است:

  • عامل اول و مبنایی مخالفت اکثریت مردم ایران با تمامیت نظام ولایت فقیه!
  • دوم انزوای بین‌المللی و منطقه‌ای ناشی از شکست سیاست پلید مماشات!
  • سوم، حضور یک اپوزیسیون قدرتمند و سازمانیافته در هیأت سازمان مجاهدین خلق ایران!

قطعا این لگدپرانیهای تروریستی و براه انداختن این هیاهوی تبلیغاتی راه حلی برای این بحران نخواهد بود.

کلام آخر اینکه، عمر نظام ولایت فقیه تروریست به‌سر آمده و هم‌چنان که خانم مریم رجوی در پیام خود به تظاهرات هموطنان شریف و آزاده در واشنگتن گفتند: «صورت مسأله ایران در وجه داخلی برای ما و مردم ایران عبارت است از تسلیم یا نبرد آزادیبخش؟ و پاسخ ما و مردم ما به این صورت مسأله مقاومت و نبرد تا آزادی است.»

ازهمین نویسنده :

تشدید تحریمها و سردرگمی نظام

تروریستی خواندن سپاه کافی نیست، سفارتخانه‌ها را تعطیل کنید

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.