برای یک ایران آزاد

بازنشستگان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند

0

روز شنبه پنجم مرداد ۹۸ بازنشستگان در تهران در مقابل سازمان برنامه و بودجه حکومت ایران بر اساس فراخوانی که از قبل منتشر کرده بودند، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس کلیپ‌های رسیده به سایت ایران آزادی، بازنشستگان که تعدادشان صدها تن بود  تراکت‌هایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

 «فرهنگی میمیرد ذلت نمی پذیرد»

«پاداش بازنشسته حق مسلم ماست»

«پاداش فرهنگیان پرداخت باید گردد»

آنها همچنین شعار می‌دادند:‌ « فرهنگی مال باخته وعده قبول ندارد»

بازنشستگان کشوری و لشکری بیش از یکسال است با برگزاری تجمعات اعتراضی در تهران و سایر شهرها نسبت به پرداخت نشدن حقوق خود دست به تجمعات اعتراضی می زنند.

تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان در تهران و سایر شهرها از وضعیت رفاهی و معیشتی‌، عدم پرداخت حقوق بازنشستگی و بیمه درمان٬  همواره در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح بوده است.

این در حالی است که مقام‌های دولتی به طور مکرر قول‌هایی در مورد بهبود وضعیت آنها داده و در عین حال،‌ از افزایش مستمری بازنشستگان سخن گفته‌اند. اما این وعده ها مانند سایر وعده‌های حکومت هرگز تحقق نیافته‌اند.

این تجمعات اعتراضی از سوی بازنشستگان و سایر اصناف مانند فرهنگیان، کارگران و رانندگان در شرایطی است که پس از بحران اقتصادی اخیر، آمار پرونده‌های فساد اقتصادی که متهمان درجه یک آن مقامات و افراد شناخته شده‌ رژیم هستند در ایران افزایش یافته است.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.