برای یک ایران آزاد

بازنشستگان مقابل وزارت کار رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند

0

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل وزارت کار رژیم
روز سه شنبه ۲۵ تیر ۹۸ طبق فراخوان قبلی جمعی از بازنشستگان در مقابل وزارت کار رژیم تجمع کرده و خواستار مطالبات به حق شان شدند. تجمع کنندگان شعار می دادند: 
«حقوق های نجومی، فلاکت عمومی، فریاد فریاد از این همه بیداد».
بازنشستگان معترض تراکت هایی در دست داشتند که حاوی نوشته های زیر بود:
«خانه مان غارت شده، فاش میسازیم بی ترس و خطر برای حق مان، می ایستیم تا به آخر»
«بساط منفعت طلبی یک درصدی ها از اموال ۹۹ درصدی ها برچیده باد»
«بیمه کارآمد، طبق آیین‌نامه فولاد، خواست بازنشسته فولاد»
«رسانه، تجمع، تشکل، حق مسلم ماست»
«زندان و تهدید فعالین محکوم است».
«دست غارتگران از صندوق بازنشستگان، کوتاه»

نکته قابل توجه در این تجمع، اعلام حمایت و همبستگی بازنشسته ها با سایر فعالین و به خصوص فعالین در بند بود.

پیشتر روز چهارشنبه ۱۲ تیر ۹۸ بدنبال فراخوان قبلی فرهنگیان و بازنشستگان، جمعی از بازنشستگان کشوری در مقابل صندوق بازنشستگی کشور واقع در میدان فاطمی تهران تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.

آن تجمع در پاسخ به فراخوان قبلی برگزار شده بود. تجمع کنندگان در اعتراض به موارد زیرتجمع کردند:
ا- اقدامات بی اساس و هزینه نظیر برگزاری همایش به جای احیا و پرداخت مطالبات و حقوق پایمال شده‌ی پیشکسوتان عضو صندوق
۲- بیمه ی نا کار آمد
۳- بی تفاوتی و عدم تلاش برای باز گرداندن اموال و ذخایر به غارت رفته ی سهامداران صندوق

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.