برای یک ایران آزاد

بحران اقتصادی و نارضایتی مردم تا کجا؟

0

بحران اقتصادی و نارضایتی مردم و تأثیری که در اوضاع اجتماعی کشور دارد، از سئوالات مطرح روز است و اینکه چه چشم‌اندازی پیش‌بینی می‌شود؟آقای مهدی براعی به این سئوال جواب میدهد.
مهدی براعی: وقتی می‌گوییم بحران اقتصادی رژیم ، دقت بکنیم که قبل از هر چیز فساد و غارت و دزدی در رژیم هست، که پایه فقر است و تحریم نیست. مثلاً جدیداً نوشتند دو عضو مجلس رژیم به اتهام دزدی دستگیر شدند، فردی بنام فریدون احمدی و محمد عزیزی، که عضو مجلس بودند، این‌ها یا معاون وزیر بودند یا قائم مقام بودند یا مشاور وزیر بودند، چپاول و غارت بسیار بسیار بالا است، در پیام شماره ۱۳ آقای رجوی در رابطه با تحریمات بیت ولایت فقیه قسمتی را می‌خوانم، «بیشترین زدوبندهای سیاسی و کلان دزدیهای اقتصادی و چپاول دارای‌ها و اموال مردم ایران در همین جا صورت می‌گیرد، (یعنی در بیت خامنه‌ای، که یک نمونه آن ستاد فرمان اجرایی خمینی است). راستی که بیت خامنه‌ای بزرگترین چراگاه، مرکز غارت و چپاول در جهان است، که مردم ایران نخستین قربانی آن هستند. در شرح وظایف ۱۲ گانه بیت خامنه‌ای در کنترل بر جامعه و نهادهای حکومتی صحبت می‌کند می‌گوید حوزه‌های کنترلی آن به هیچکس حساب پس نمی‌دهند، به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیستند و هرگز مالیات هم نمی‌دهند».
وقتی این وضعیت است اقتصاد ایران بخش اعظم آن دست سپاه برای چپاول و غارت و سرکوب است، یک اقتصاد نرمال و کلاستیک مثل بقیه کشورها نیست، تمام طرح‌ها و پروژه‌ها و صادرات و ارز مملکت هم دست سپاه است، سپاه هم به کسی حساب پس نمی‌دهد، برای همین این اقتصاد فروپاشی شده قبل از هر چیز ناشی از عنصر سیاسی است، ناشی از نظام ولایت فقیه است، تا نظام ولایت فقیه سرنگون نشود بحران اقتصادی هم درست نمی‌شود. وضعیت هر روز به این سمت می‌رود، برای مردم هم خیلی گویا و روشن است تمام ریشه مشکلات سیاسی و در حاکمیت ولایت فقیه است. این نیست که اکونومیک باشد که راه حل اقتصادی داشته باشد، یعنی با طرح‌های اقتصادی برای جامعه بشود مشکلات را حل و فصل کرد، مطلقاً اینطوری نیست، اگر چه از خامنه‌ای جنایتکار تا روحانی می‌خواهند بگویند مشکل اقتصادی داریم و گویا مدار را در مسائل اقتصادی ببندند، و می‌گویند فشار تحریم است، درحالیکه مشکل مشکل سیاسی است، مشکل نظام منحوس ولایت فقیه است، تا این رژیم هست وضعیت هر روز بدتر می‌شود. مردم هم این را خوب می‌فهمند و متوجه هستند که این رژیم باید سرنگون بشود و هیچ راه حلی ندارد، به همین دلیل وضعیت جامعه انفجاری است، به همین دلیل ما با جنبش عظیمی در برابر آخوندها مواجه هستیم، که آماده خیز برداشتن و قیام است، نمونه‌ا‌ش در قیام ۹۶ دیدیم، یک روز در مشهد شروع شد و روز دوم و سوم در سراسر ایران گسترش پیدا کرد، ومردم خشمشان را در مقابل ولایت فقیه به نمایش گذاشتند، و شورش عظیمی بود، با شعارهای مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر روحانی، اصلاح‌طلب اصولگرا دیگه تمومه ماجرا، یعنی این زدوبند و تبلیغات هم دیگر جواب ندارد. به این وسیله می‌خواهند رژیم را سرنگون بکنند، یعنی چند روز بیشتر نشد، که تقریباً تمام مردم در سراسر ایران بپاخاستند، خشم عظیم و جنبش عظیم یعنی راهی برای رژیم باقی نمی‌گذارد یعنی خلاصه جامعه در شرائط انفجاری است و هر لحظه ممکن است جامعه منفجر بشود، و بر سر رژیم خراب بشود، رژیم هم نمی‌تواند این را متوقف بکند.

درهمین زمینه:
کمر مردم زیر فشار اقتصادی از خم شدن گذشته و در حال شکستن است
وضعیت سیاسی اقتصادی ایران؛ ابر چالش های رژیم و آلترناتیو پیش رو

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.