برنامه ما انقلاب است؛ برنامه شما چیست؟

این سوالی است که در کشاکش یک قیام سراسری و توفنده طبیعی بنظر می رسد. هر نیروی سیاسی که داعیه تاثیر گذاری بر تحولات اجتماعی ایران را دارد،  باید از  او پرسید، برنامه شما چیست؟ برای تغییر وضع موجود آمدید یا برای حفظ وضع موجود؟ اگر اهل تغییر هستی آیا می‌دانی که تغییر قیمت می‌خواهد؟

تغییر و دگرگونی و به عبارت درست‌تر « انقلاب» مثل هر زایش  دیگری همراه با درد و رنج است. در هیچ کجای تاریخ، خود بخودی انقلاب رخ نداده است. پیشتازانی می خواهد که قیمت آن را بپردازند. پرداخت‌هایی از جنس محسن و مجیدرضا و…

بنابراین دگرگون کردن وضعیت موجود برنامه ماست.

 انقلابی برای نابودی تمامیت نظام ارتجاعی و استثمارگرانه‌ی حاکم.

 با همه ظواهر و تجلیات اجتناب ناپذیر و پلشت‌اش نظیر غارت و استثمار کارگران و زحمت‌کشان، استثمار زنان و نابرابری.

در همین زمینه

انقلاب ایران و تجربیات یک شاهد عینی

تنها انقلاب است که رهایی می بخشد!

 برنامه ما انقلاب است علیه ستم مذهبی فراگیر، علیه فقر ، بیکاری ، گرانی ، گرسنگی ، بی سرپناهی، گورخوابی و زباله‌گردی.

برنامه ما ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در همه زمینه هاست.

ما برای نابودی هر چه ظلم و بی‌عدالتی است به پا خاسته‌ایم

برنامه ما ، سرنگون کردن هیولاهای حاکم و باز کردن در زندانها ست

ما رو به آینده داریم و هیچ گونه دیکتاتوری در هر پوششی را تاب نمی‌آوریم.

ما برای تحقق یک ایران دمکراتیک، برای جدایی دین از دولت، برای نان، برای شادی و رفاه که حق بدیهی هر انسانی است انقلاب می‌کنیم.

این برنامه ماست/ برنامه شما چیست؟

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل