برای یک ایران آزاد

برگزاری گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو توسط معلمان کرمانشاه

0

برگزاری گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو توسط معلمان کرمانشاه
روز جمعه ۱۶آذر ۹۷  جمعی از معلمان کرمانشاه تجمع کرده و با در دست گرفتن پلاکاردهای بزرگی روز دانشجو را گرامی داشته و به دانشجویان تبریک گفتند.

در پلاکاردهایی که در دست معلمان غیور کرمانشاهی بود از جمله نوشته شده بود:

« ۱۶ آذر روز دانشجو بر شما دانشجویان فرخنده باد

کارگر و معلم زندانی آزاد باید گردند. »

پیشتر جمعی از دانشجويان دانشگاه علامه، صبح روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷ برنامه ای به مناسبت ۱۶ آذر برگزار كردند.

آنها با نوشتن تراكتهايی اعتراض خود را نسبت به حذف اساتید شان نشان داده و از جمله روی تراكتهايشان نوشتند:

« دانشجوی زنداني آزاد بايد گردد»

«دانشگاه پادگان نيست»

«ستاره دانشجو نشان افتخاره»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.