برای یک ایران آزاد

ظریف؛ بوقلمون بیت ولایت

0

بوقلمون بیت ولایت یا همان جواد ظریف هر روز به رنگی در می‌آید تا منافع نظام را به پیش ببرد.

فریبرز شادان

در فرهنگ مردم ایران اشخاصی که فاقد یک چهره ثابت هستند و هر روز برای حفظ مصلحت چهره عوض می‌کنند را به بوقلمون تشبیه می‌کنند. شیادی امروز ظریف در دنیای سیاست نظام بی در و پیکر ولایت فقیه، مصداق همین کنایه ای است که مردم به این گونه اشخاص نسبت می‌دهند.
وقتی این کارگزاران نظام فاقد هرگونه اصول و پرنسیبی در مناسبات و روابط خود در عرصه سیاست باشند طبیعی است که این دست پرورده نظام هم بوقلمون صفتی را در مشی سیاست روز حکومت ولایت فقیه پیش ببرد بطورخاص، وقتی شاگرد شیادی مثل رئیس جمهورنظام؛ روحانی هم باشد، دیگر این موضوع ضریب می‌خورد و این ماهیت چندگانه و نان به نرخ روز خوری او بیشتر عیان و آشکار می‌شود به نحوی که ماهیت او به این شکل زیر سوال می‌رود.
«خائن، خادم، ریاکار: سایه روشن های ظریف » [رادیو فردا ۹ آذر ۹۷]
یک روز ظریف با شیادی خاص ولایت مدارانه مدعی می‌شود که در ایران کسی به خاطر ابراز نظر و عقیده زندانی نیست. یک روز مدعی می‌شود که اگر کسی پیرو اقلیت های مذهبی هست این جرم نیست. وقتی بحث جنگ ضدمیهنی می‌شود عبای بی شرمی ‌را، آویزه قلاب خلیفه ارتجاع می‌کند و قبای ملی گرایی می‌پوشد و جنگ خانمانسوز را دفاع مقدس می‌نامد و این در حالیست که پته جنگ طلبی خلیفه زهرخورده را آب برده و گوش مردم دیگر از این فریب کاری ها پرشده و نفرت عمومی‌ را برانگیخته، به نحوی که برخی پاسداران خلیفه، ادامه جنگ بعد از خروج قوای عراق از خرمشهر را زیر سوال می‌برند و بانک دفاع مقدس نظام هم دیگر از این بابت از سال ها پیش، دچار ورشکستگی شده و کسی دیگر به آن اعتنا نمی‌کند.
ظریف که در مجلس رقص برجام در کنار مماشات گران آن روزها خوش می‌رقصید و کیسه های متعددی برای نظام عظما دوخته بود ، بعد از شکست سیاست مماشات، درکنار نعش برجام از سراستیصال روضه ولایی خواند و در برابر تحریم های فلج کننده نعره ولایی کشید که دوام می‌آوریم . [رادیو فردا ۵ آذر ۹۷]
و بعد با پز توخالی پیامی تحت عنوان «یک ایرانی را تهدید نکن» را برای طرف های خارجی داد که البته چون سیاست جهانی، حریف مقابل خودش را می‌شناخت اعتنایی نکرد و وقتی هم سر داستان برجام در گل ولایت فرو رفت از طرف باندهای نظام در مجلس وحوش آخوندی زیر سوال رفت، با شیادی آموخته از مرادخودش روحانی جواب همه را داد و ضمن لگدپرانی به خلیفه، خودش را از تمام اتهامات تبرئه کرد. اما ظاهرا از اینکه یقه این آخوند بی عمامه در جنگ و دعواهای باندی را گرفته بودند خودش را در صحنه ای دیگر تخلیه کرد و یک فقره از تبهکاری های رایج در حکومت، که سپاه پاسداران نظام آن را پیش می‌برد را فاش ساخت و آن هم بحث پولشویی هایی بود که آه از نهادهای حکومتی بلند کرد.
دراین رابطه نمایندگان مجلس آخوندی، ظریف را با ارائه استیضاح به چالش طلبیدند اما مصلحت نظام آن هم در این شرایطی که بحران سراپای نظام را در برگرفته بنزین روی آتش مشکلات نظام ریختن به نفع آنها نبود و برای مدتی می‌خواهند این موج را که بازتاب های منفی زیادی در جامعه ایجاد کرده از سربگذرانند.
«در شرایط کنونی مصلحت نیست وزیر خارجه تضعیف شود، بلکه باید «تقویت شود» چرا که «دیپلماسی بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ‌از کانال وزارت امور خارجه و شخص وزیر انجام می‌شود» [رادیو فردا ۷ آذر ۹۷]
ولی آنچه درمورد این شیاد در فضای رسانه ای و جامعه مطرح شد این بود که این خرمهره خائن است یا خادم یا ریاکار که البته از نظرمردم ایران همه سردمداران نظام از ریز ودرشت خیانت کارانی بیش نیستند که باید بطور بنیادی بساط ننگین شان از صحنه ایران برچیده شود.

از همین نویسنده:
استجازه یا آتش به اختیار
زنان سرپرست و زندگی دردناک آنها در نظام ولایت فقیه
پاسدار نقدی؛ و روایتی! درباره کوروش
قاسم سلیمانی؛ بچه فقیر! یا جلاد بی رحم و شقاوت پیشه
اعتراف به وحشت و سقوط نظام

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.