بچه‌های نازی آباد با فریاد مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند

بچه‌های نازی آباد با فریاد مرگ بر دیکتاتور به خیابان آمدند

امروز جمعه ۴ آذرماه بچه های نازی آباد همزمان با کشتار مردم زاهدان به خیابان ریختند و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند. خبرها و گزارش‌های  منتشر شده از نازی آباد تهران حاکی است که همزمان با کشتار مردم بلوچستان که رژیم تلاش کرد با هیاهوی پیروزی فوتبال آن را بپوشاند، جوانان دلیر نازی آباد دلیرانه به خیابان آمدند و به دادن شعارهای ضدحکومتی پرداختند؛

بچه های نازی آباد باز هم جلودار بودند

شعارهای بچه‌های نازی آباد امشب چنین بود؛

مرگ بر دیکتاتور

امسال سال خونه سید علی سرنگونه

همچنین خبر رسیده است که بچه های صادقیه تهران هم به خیابان آمدند و شعارهای ضدحکومتی سر دادند.

در همین زمینه

قیام دلیرانه مردم بلوچستان در همبستگی با کردستان خون‌ چکان!

این درحالی است که امروز مردم شهرهای بلوچستان بعد از تظاهرات ضدحکومتی خود بعد از نماز جمعه مورد هجوم نیروهای امنیتی خامنه ای قرار گرفتند و بر آساس آخرین خبرها تاکنون دهها نفر کشته و مجروح شدند.

این انقلاب یا قیام به زودی پیروز خواهد شد و بساط ستمگران را در هم خواهد پیچید.نه کشتار در بلوچستان بی جواب خواهد ماند و نه کشتار در شهرهای کردستان.

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل