بیاد سه جاودانه سربدار قیام مردم در اصفهان

بیاد سه جاودانه سربدار قیام مردم در اصفهان

شعر: از گودرز. ۳۰اردیبهشت

اعدام جنایتکارانه سه زندانی قیام در اصفهان و خروش و خشم عمومی علیه خامنه ای

جنایتی دیگر !

دوباره شیخ شرور و جنایتی دیگر

دوباره حاکم جور و شقاوتی دیگر

دوباره شاه فقیهان اهرمن آئین      

به نام دین خدا یک خیانت دیگر

ز باغ ملت ایران سه سرو قامت را     

به خاک تیره فکند و قساوتی دیگر

جنون و وحشت اش از آن سقوط در تقدیر           

مگر که چاره شود با رذالتی دیگر

خروش شهرِ بر آشفته از جنایت شیخ    

دوباره اوج گرفت و شجاعتی دیگر

سرود جاودانه شهیدان قیام

درهمین زمینه

شعر طنز گودرز درمورد برجام بد فرجام!

اگر چه شیخ فرومایه می‌کِشد هر روز  

به دار جور و جنون سرو قامتی دیگر

 ولیک سر نکند خم به لشگر بیداد    

دلیر مرد و زنان با رشادتی دیگر

دوباره صحن خیابان شود پر از آتش     

بپا کنند دلیران قیامتی دیگر

تهی می نشود شهر هرگز از فریاد    

به اوج خویش رسد با صلابتی دیگر

پیام خون شهیدان سربدار وطن   

قیام و شورش و عصیان و ضربتی دیگر

به فرق شیخ  و سپاه جنایت و نکبت  

بریز آتش و آهن به شدتی دیگر

بیا که  شورش و آتشفشان در تقدیر  

به انقلاب فراخواند و همتی دیگر

گودرز. ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

ما را در توئیتر ایران آزادی دنبال کنید

ما را در تلگرام ایران آزادی دنبال کنید

خروج از نسخه موبایل