برای یک ایران آزاد

بی آبی نفس مردم ایران را گرفته است

0

بی آبی نفس مردم ایران را گرفته است

بحران آب در پرآب‌ترین مناطق ایران شاید شنونده را به شگفتی بیاورد اما برای آنکس که با سیاست‌های سپاه درباره مناطق مختلف کشور آشناست تعجب‌برانگیز نیست. مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌های آبی با هدف تاراج تمامیت سرمایه استان خوزستان از آن سرزمینی بی‌آب و غبار آلود ایجاد کرده است. مردمی که به خاطر تشنگی اعتراض می‌کنند هدف گلوله‌های سپاه قرار می‌گیرند.

بحران آب در ایران تحت حاکمیت آخوندها مثل هر بحران دیگری منحصر بفرد است. هم علل بوجود آمدن این بحران و هم نحوه مقابله با آن با همه جای دنیا فرق می‌کند.
بحران آب در کشور ما فقط در اثر تغییرات جوی بوجود نیامده است. طبق گفته همه کارشناسان، سپاه پاسداران بعد از پایان جنگ ایران و عراق یک شبه به یک ارگان اقتصادی غارتگر تبدیل شد! این ارگان که تخصص‌اش پرورش و صدور تروریست به نقاط مختلف جهان بود بدون برخورداری از عناصر متخصص و فقط برای بدست آوردن سرمایه و غارت منابع ایران انواع و اقسام پروژه‌ها را اجرایی کرد. کارخانه‌های بیشمار، سدسازی‌های بی رویه و غیر علمی، و مزارع وسیع بوجود آمدند. همه این پروژه‌ها بدون حساب و کتاب آب کشور را بکار گرفتند.
این دزدان حتی به این هم بسنده نکرده و به فروش آب ایران به کشورهای همسایه روی آوردند. انتقال آب خوزستان به بصره نمونه بارز آن است.
بحران آب اتفاقاً در همان مناطق پر آب بوجود آمد. همین، شاخص خوبی است برای اثبات این ادعا که بحران آب علت‌اش تغییرات جوی کشور نیست بلکه از غارت‌گری و بی‌کفایتی حاکمان است.
– ارومیه در مرگ غم انگیز دریاچه زیبای خود خون گریست.
– اصفهان به عزای زاینده رود نشست و سی و سه پل یتیم شد.
– خوزستان اما تشنه لب شد و سرب داغ نوشید.
بحران آب جزو تحولاتی بود که بلافاصله در مطبوعات غربی انعکاس وسیعی یافت؛ چرا که این بحران قیامهایی را باعث شد و مردم در تظاهرات خود اصل و ریشه این بحران را نشانه رفتند. نمونه‌ای از این انعکاسات را از سایت فرانسوی لزاُبسرواتور (les observateurs) با هم مرور می‌کنیم:

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.