برای یک ایران آزاد

ابوالقاسم فولادوند و مرداد ماه ۱۳۶۷تابستان داغ فدا

0

تابستان داغ فدا نوشته ای از زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند از زندان رجایی شهرکرج می‌باشد.وی با اشاره به قتل عام ۶۷ می‌نویسد« واینک بعد از ۳۱ سال ازآن جنایت ضدبشری جوشش خون قتل عام شدگان ۶۷ و دیگر شهدا با رنج وشکنج خلقی به پاخاسته ومتبلور گشته دراشرف ۳ این کانون ومجمع بین الملل آزادگان و آزادیخواهان ونماد آبادی وسازندگی ایران فردا جمع گردیده ..»

 

 متن کامل نامه درزیر آورده شده است.

  مرداد ماه ۱۳۶۷تابستان داغ فدا

وقتی خمینی دجال نشانده برکالسکه استعمار از ماه به ایران زمین آورده شد ، اذهان ابتدا کمی به نابودی حرث و نسل ایران و ایرانی بست . وهر روز که ازحکومت سیاه و خونبارش می گذشت بر دامنه جنایاتش می افزود وهرروز گروه و دسته وجماعتی را از صحنه سیاسی ایران به در می کرد ، و در این میان تنها مجاهدین بودند که با شناخت دقیق از خمینی جلاد و جریان فکری او با برخورداری از ایدئولوژی پویا و انقلابی توحیدی و همچنین با اتکا به رهبری پاکباز آگاه مسئول و ذیصلاح خویش با انتخاب یک استراتژی اصولی و پای فشانی بر آن درجهت کسب آزادی از هیچگونه فدائی دریغ نورزیدند تا جائیکه سردار کبیر و شهید خلق فرمانده موسی بانگ برآورد که نمیتوانید ما رانابود کنید زیرا ما جریان بحق هستیم . و درمسیر صحیح تاریخ وتکامل قرارگرفتیم و افزود که جریانات باطل همچون کف روی آب فانی و میرا می باشند و آینده از آن انقلابیون و از آن خلق قهرمان ایران است بعد از ورود به مبارزه انقلابی مسلحانه با رژیم جنایتکار وضد بشری آخوندی فرمانه موسی و اشرف زنان مجاهد خلق و شمار دیگری از شیر زنان و کوه مردان مجاهد و مبارز برای آزاد ساختن ایران از زیر یوغ آخوندهای جنایتکار خون خود را برای مشخص کردن مسیر دستیابی به آزادی نثار کردند . و خمینی دجال که معنا و مفهوم .بانک .فرمانده موسی در خصوص نبرد حق علیه باطل در مسیر تکاملی تاریخ را نفهمیده بود در تابستان ۶۷ اقدام به یک نسل کشی نمود و خون بیش از ۳۰ هزار مجاهد و مبارز را در قتل عامی جنایتکارانه برپای درخت آزادی ایران زمین جاری ساخت واینک بعد از ۳۱ سال ازآن جنایت ضدبشری جوشش خون قتل عام شدگان ۶۷ و دیگر شهدا با رنج وشکنج خلقی به پاخاسته ومتبلور گشته درااشرف ۳ این کانون ومجمع بین الملل آزادگان و آزادیخواهان ونماد آبادی وسازندگی ایران فردا جمع گردیده و با ضرب شدن در رهبری پاکباز وجان برکفی  چون برادر مسعود وخواهرمریم ، طلیعه تابش مهر تابان آزادی را برایران عزیز نمایان کرده است بترتیبی که علاوه بردستگیری  های گسترده وکور خانواده ها و ابستگان مجاهدین اشرفی روزانه پارس های خوابیده کهنه جلادان ریز و درشت این رژیم ضد بشری از هر سوی بلند می شود که آهای مما شاتگران به کمکمان بشتابید زیرا آنهایی که روزانه آنها را دستگیر کردیم و کشتیم وگفتیم که دیگر نابود شده اند ، ققنوس وار متولد شده اند و رشد يافته اند و حتي بانفوذ درخانه هايمان، نسل جوان را نيز در پي خود روان كرده اند.

بله! آنچه كه پارس هاي جنايتكاران را به زوزه هايي مرگ آخوند هاي قاتل و جاني تبديل كرده است،ظهور و سايه كمتر شدن نسل جديدي از رزمندگان و جويندگان آزادي در كارگاه و مكتب انسان سازي مجاهدين ميباشد”بنام كانون هاي شورشي”كه با گذشتن از خود، بي محابا وتحت فرماندهي سازمان رزم مجاهدين و رهبري آن هرلحظه  رژيم ضد بشري را به سرنوشت محتوم خويش يعني سرنگوني نزديكتر مي كند.

مرگ بر اصل ولايت فقيه

زنده بادر ارتش آزاديخش ملي ايران

گسترده تر باد كانون هاي شورشي قيام

درود بر رجوي

زنداني سياسي   ابوالقاسم فولادوند  از زندان رجايي شهر

تاريخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸

از همین نویسنده:

نامه زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند به بهانه دستگیری همسرش

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.