برای یک ایران آزاد

تاریخ انقلابات جهان – انقلاب ویتنام – قسمت اول

0

تاریخ انقلابات جهان – انقلاب ویتنام – قسمت اول

با سلام و درود بر شما عزیزان شاید بسیاری تصور کنند مردم ویتنام تنها با تجاوز آمریکایی ها در دهه ۶۰ قرن بیستم مبارزه کردند.

تاریخ ویتنام اما شاهد قیام ها و مبارزات طولانی و جنگی دلاورانه اونا در دفاع از سرزمین شان بوده ویتنامی ها یکی از بزرگترین مبارزات ضداستعماری و ضدامپریالیستی تاریخ رو بر علیه فرانسه و سپس آمریکا به پیش بردند و این دو قدرت بسیار بزرگ امپریالیستی را تسلیم اراده انقلابی خودشان کردند.

قبل از سال ۱۹۴۵ میلادی ویتنام در چنگ استعمار ژاپن بود سپس  فرانسه به قصد اشغال ویتنام و به کمک عوامل داخلی‌اش به ویتنام حمله کرد و آنرا زیر سلطه کامل خود گرفت.

 سلطه خشن و بیرحمانه‌ای که از اواسط قرن نوزدهم در منطقه‌ای که آنرا هندوچین میدامند جریان داشت این خود باعث تشکیل جنبشهای ضد استعماری در نقاط مختلف ویتنام شد.

 ازو اولین رهبران جنبش ضد استعماری ویتنام فان بوی چا بود وی با سفر به ژاپن با بهره گیری از تجارب انقلابیون چینی و ژاپنی توانست دانشجویان ویتنامی را که در ژاپن درس می‌خواندند بر علیه استعمار فرانسه سازماندهی کند.  اما تحت فشار فرانسه ژاپن این دانشجویان را اخراج و به ویتنام فرستاد.

فان برای مدتی با هدف اخراج ….

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.