برای یک ایران آزاد

تاکسی داران مهران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند

0

تاکسی داران مهران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی دست به اعتصاب زدند

تاکسی داران در مهران روز پنج شنبه ۱۸مرداد ۹۷، در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان دست به اعتصاب زدند.

روز پنج شنبه ۱۸مرداد ۹۷ تاکسی داران در مهران در اعتراض به نداشتن امنیت شغلی و پاسخ نگرفتن

در مورد مطالبات شان، دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

تاکسی داران مهران به وجود و وفور بیش از حد خودروهای شخصی مسافرکش، نبود نظارت لازم،

نبود خط ویژه تاکسی، عدم همکاری راهنمایی و رانندگی، عدم حمایت مادی و معنوی از

تاکسیداران، اخذ عوارضات گوناگون و…، به عنوان عمده مشکلات عدیده خود، اشاره کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.