برای یک ایران آزاد

تجاوز به حریم خصوصی چرا!

0

تجاوز به حریم خصوصی مردم به بهانه آخوند ساخته بی‌حجابی افزایش یافته‌است.  مدتی است که حاکمیت به بن بست رسیده در همه جا، قصد دارد با بالابردن جو سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم، از شعله ور شدن احتمالی قیامها جلوگیری کند. می‌خواهد با هیاهو و ارسال پیامک و تجاوز به حریم خصوصی افراد مردم را بترساند.

علی جوینی

سران نظام بخوبی می‌دانند که بزودی فشارهای اقتصادی عرصه را بر مردم تنگ کرده و ملت عاصی سربه شورش برخواهند داشت. زمستان ۹۶ را نیزکه قیام از شرق میهن جرقه زد و بسرعت در سراسر ایران شعله‌ور شد؛ تجربه کرده‌است.

چرا نظام آخوندی آنهم در میانه‌ی این گیرودار که منطقا باید دست به عصا راه برود، در زمینه ایجاد فضای سرکوب افسار پاره کرده‌است. چرا در خصوصی‌ترین مسائل مردم دخالت می‌کند؟

ارسال پیامک های بیشمار به شهروندان که چرا داخل خودرو حجاب را رعایت نکرده‌اند! بعضا آنقدر در این رابطه عجله دارند که اشتباهات مضحکی رخ می‌دهد. برای خانمی ساعت ۱۴۳۰پیامک فرستاده‌اند که حجابش را در ساعت ۲۰ در خودرو رعایت نکرده‌است! یعنی به مدد امداد غیبی به سبک آنچه در جبهه‌های جنگ ضدمیهنی وجود داشت، فهمیده‌اند که بعد از نزدیک به ۶ساعت در این خودرو کشف حجاب صورت خواهد گرفت! یا برای آخوند محبی دبیر ستاد امر به معروف هم پیامک کشف حجاب ارسال شده‌است!

از همه مسخره‌تر در این شعبده بازی آخوندی، حمله وحشیانه سپاه انصارالحسین همدان به یک مجلس زنانه در همدان است. پاسداران آنچنان از انهدام شبکه‌ای در همدان حرف زده‌اند که گویی یک سازمان مسلح زیرزمینی را مورد حمله قرارداده و آنرا متلاشی کرده‌اند! آش آنقدر شور بوده و آنقدر فضاحت‌بار بوده که صدای روزنامه حکومتی همدلی هم در آمده‌است:‌

روزنامه همدلی: «… خبر د‌یگری از بر هم زد‌ن یک نشست زنانه د‌ر استان همد‌ان خبر می د‌هد‌ و آن را انهد‌ام شبکه د‌ورهمی بانوان با هد‌ف ترویج سبک زند‌گی غربی» می خواند‌. پرسش این که واقعا د‌ر یک د‌ورهمی زنانه چه اتفاقی ممکن است حاد‌ث شود‌ که د‌ر آن سبک زند‌گی غربی ترویج شود‌؟ د‌ر کل ملاک شناخت سبک زند‌گی ـ چه شرقی و ایرانی و چه غربی ـ چیست که د‌لواپسان تغییر سبک زند‌گی د‌ر استان همد‌ان را بر آن د‌اشته تا تصمیم فرد‌ی چند‌ بانو را تقبیح و از شکل‌گیری یک میهمانی زنانه که اتفاقاً د‌ر آن از جنس مخالف هم خبری نیست، ممانعت به عمل بیاورند‌…»

رسانه‌های حکومتی جرم این زنان را اینطور شرح داده‌اند: «آنها در تبلیغات خود از افراد مدعو می خواستند ساعاتی از شوهر و فرزندان خود دور شده و فقط به خودشان فکر کنند و شاد باشند.«!

واقعا مضحکتر از این هم می‌شود؟

خلاصه اینکه اینان با هرآنچه که رنگ و بوی زندگی کردن، طراوت و شادابی دارد مخالفند. از ترس اینکه مبادا ملت سر به شورش بردارند، از سایه خود هم هراس دارند. از طرفی هم می‌ترسند که سرکوب عریان، خود عامل گُر گرفتن آتش زیرخاکستر قیام بشود. در این بن‌بست می‌خواهند با هیاهو و ارسال پیامک و تجاوز به حریم خصوصی افراد مردم را بترسانند.  ولی باید گفت اگر این ملت از سر بریده می‌‌ترسید در مجلس عاشقان آزادی با فدیه ۱۲۰هزارگل‌سرخ، هرگز نمی رقصید!

درهمین زمینه:

سرکوب زنان با بازداشت، ضرب وشتم، اعترافات زیر شکنجه و عدم تفکیک جرائم

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.