برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی مقابل ساختمان وزارت تعاون

0

تجمع اعتراضی اعضای تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی مقابل ساختمان وزارت تعاون
روز شنبه ۲۷ بهمن ۹۷ جمعی از اعضای تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهاد کشاورزی، در اعتراض به تخلفات کارگزاران نظام در این تعاونی، در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.
نماینده اعضای تعاونی مسکن ایثارگران گفت: این تعاونی از سال ۸۲با بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ نفر تشکیل شد.
مصطفی مددی افزود: اعضای این تعاونی مسکن براساس اطلاعیه ای که وزارت جهاد کشاورزی برای تشکیل تعاونی مسکن ایثارگران صادر کرده بود به عضویت آن درآمده وهر کدام مبلغ ۶ میلیون تومان به عنوان حق عضویت پرداخت کرده بودند.
وی ادامه داد: «با گذشت ۱۶سال از تشکیل این تعاونی هنوز تکلیف قطعه زمینی که در حوالی فردیس کرج خریداری شده و کاربری صنعتی دارد مشخص نشده و این ملک کاربری مسکونی دریافت نکرده است.»
مددی گفت «اعضای هیات مدیره این تعاونی مسکن، ۲۴میلیارد تومان سرمایه اعضا را در بخشی سرمایه گذاری کرده و از منافع آن برای خود استفاده می کنند.»
نماینده اعضای تعاونی مسکن ایثارگران وزارت جهادکشاورزی، مهمترین خواسته اعضای این تعاونی مسکن را «تعیین تکلیف شدن زمین خریداری شده برای اعضا و پس از آن، تعیین اعضای هیات مدیره جدید با رای و انتخاب اعضا» اعلام کرد.
به گفته وی، یکی از تخلفات هیات مدیره تعاونی مسکن ایثارگران جهادکشاورزی «خرید زمین غیرمسکونی برای ساخت مسکن است که بعد از ۱۶سال نتوانسته کاربری آن را تغییر دهد.»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.