برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات

0
تجمع اعتراضی بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات
روز سه‌شنبه ۶ آذر ۹۷  بازنشستگان ۴ سال اخیر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در مقابل درب این دانشگاه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و پاداش بازنشستگی‌شان دست به تجمع اعتراضی زدند.
بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بنری در دست داشتن که بر روی آن نوشته شده بود:
«ما بازنشستگان سال‌های ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواستار پرداخت مطالبات + پاداش به حق و قانونی خود از بدو خدمت تا کنون هستیم»
شایان ذکر است همزمان با تجمع بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جمعی از بازنشستگان اقشار مختلف از سراسر کشور در مقابل اداره کار در تهران در اعتراض به مطالبات‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.