برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه و ممانعت از ورود نیشکر به کارخانه 

0
تجمع اعتراضی بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه و ممانعت از ورود نیشکر به کارخانه 
روز شنبه ۴ اسفند ۹۷ بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالبات شان در محیط این کارخانه تجمع کرده و از ورود نیشکر به کارخانه ممانعت کرده و خط تولید را متوقف کردند.
طبق خبرهای رسیده، پس از چندین روز تحصن و تجمع بازنشستگان در مقابل دفتر امور مالی شرکت و عدم جوابگویی به آنها، امروز در مقابل درب ورودی شرکت تجمع برپا کردند و با ممانعت از ورود نیشکر به داخل کارخانه، اعتراض شدید خود را به عدم دریافت مطالبات خود بیان کردند.
روز اول اسفند نیز، حدود ۴۰ نفر از بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه بار دیگر جهت مطالبه سنوات خود که در این وضعیت اقتصادی بی ارزش شده با شعار مرگ بر اسدبیگی ساواکی ، تجمع کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.