برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع درپاسخ به فراخوان قبلی

0

تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع درپاسخ به فراخوان قبلی
تجمع اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع درپاسخ به فراخوان قبلی امروز سه شنبه ۲۸ خرداد ماه  ۹۸ در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات شان برگزار شد. بازنشستگان شعار می دادند:

فریاد فریاد از این همه بیداد

روی تراکت هایی که در دست تجمع کنندگان بود از جمله نوشته شده بود:«تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم،درمان رایگان خواسته بازنشستگان، ما خواهان رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای بازنشستگان در تمامی زمینه های مادی و معنوی هستیم».

قابل توجه که : پیشتر به گفته رسانه های حکومتی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۸ مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفته بود : با ابلاغ جداول همسان‌سازی و افزایش حقوق بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان برنامه و بودجه، این سازمان متعهد به تخصیص مجموعاً ۱۲,۲۵۰ میلیارد تومان بابت افزایش سنواتی و همسان‌سازی برای سال ۹۸ شده است.

بنابه گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، صالحی اعلام کرد: افزایش حقوق‌ها ناشی از دو بخش افزایش سنواتی و همچنین همسان‌سازی است.

وی درباره بخش اول یعنی افزایش سنواتی گفت: افزایش سنواتی حقوق‌ها برابر با ۱۸% می‌باشد. البته این افزایش به نحوی است که از ۴۴۰ هزار تومان کمتر نباشد.

همچنین در ادامه جمع بندی نهایی این موضوع اظهار داشت: مجموع حقوق بازنشستگان عزیز رشد ۲۴ درصد تا ۴۰ درصدی پیدا می‌کند. بنابراین حقوق پایین‌ترین گروه‌های شغلی تحت پوشش با ۳۰ سال خدمت به ۲۰ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۸۸۰ ریال خواهد رسید.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.