برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی بازنشستگان نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات

0

تجمع اعتراضی بازنشستگان نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات
روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ۹۷ ، جمعی از کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات، در مقابل درب کارخانه هفت تپه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

جدا از سنوات معوقه، هنوز بیمه  ۴ درصد، تعدادی از  بازنشستگان بهمن ۹۷ پرداخت نشده است.

پیشتر در روز شنبه ۴ اسفند ۹۷ بازنشستگان شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به پاسخ ندادن به مطالباتشان در محیط این کارخانه تجمع کرده و از ورود نیشکر به کارخانه ممانعت کرده و خط تولید را متوقف کردند.

همچنین در روز چهارشنبه ۱ اسفند ۹۷ بازنشستگان نیشکر هفت تپه بار دیگر برای دریافت حق سنوات خود در مقابل ساختمان امور مالی شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.