برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان بانک ها ی دولتی در تهران

0

تجمع اعتراضی بزرگ بازنشستگان بانک ها ی دولتی در تهران در اعتراض  به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان  درمحل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک ها برگزارشد

روز سه شنبه ۲۶تیر ۹۷ صدها تن از بازنشستگان بانک های دولتی در تهران، در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته هایشان در محل صندوق بازنشستگان کارکنان بانک ها واقع در خيابان عباسپور – بعد از تقاطع همت- نرسيده به خيابان برزیل تهران تجمع اعتراضی برگزارکردند.

تجمع کنندگان شعار می دادند:

تا حقمان را نگیریم دوباره برمی گردیم

وعده های توخالی نمی خوایم نمی خوایم

مدیر باید پاسخ بده پاسخ بده

مدیر بی لیاقت استعفا استعفا

مفتخور بی لیاقت استعفا استعفا

 

یاد آوری میشود

روز چهارشنبه ۵ اردیبهشت۹۷ نیز بازنشستگان بانک‌های دولتی در تهران تجمع اعتراضی  برگزار کرده بودند که دراین تجمع بازنشستگان بانک‌های صادرات، رفاه، ملی و سپه شرکت داشتند، و  خواهان همسان سازی حقوق و دستمزد بازنشستگان با کارمندان شدند

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.