برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان متروی تهران دراعتراض به پیمانی شدن

0

تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان متروی تهران دراعتراض به پیمانی شدن
تجمع اعتراضی جمعی از کارکنان متروی تهران، در اعتراض به پیمانی شدن و خارج شدن از قرارداد رسمی، امروز سه شنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ ، در محوطه‌ی ساختمان شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران، برگزار شد.

پیشتر کارکنان متروی تهران در تجمعی اعتراضی نسبت به مشخص شدن وضعیت فیش های حقوقی، واریز به موقع اقساط کسر شده از فیش حقوقی توسط بانک، درخواست برای اعمال شدن حق سختی کار که به گفته آنها به اکثر واحدهای مترو بصورت قانونی باید تعلق بگیرد، برقراری حق کمک هزینه مسکن اقدام کرده بودند .

همینطور کارکنان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران (متروی تهران) و حومه معتقد هستند سال ها است مطالبات و خواسته های حداقلی آن از طرف مدیران این شرکت مورد بی توجهی قرار می گیرد. به عقیده آنان مشکلات از سال ۱۳۹۰ و با استخدام های بی رویه در این شرکت شروع شده است.

مترو تهران به مجموعه قطارهای شهری تهران و همچنین «شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه» گفته می‌شود. این قطارها در هفت خط اصلی در حال تردد هستند که پنج خط آن (۲-۳-۴-۶-۷) کاملا درون‌شهری، یک خط آن (۵) کاملا برون‌شهری (میان کرج و تهران) و یک خط آن (۱-انشعاب خط ۱) به صورت دو قسمتی که قسمت اول درون شهری و قسمت دوم برون شهری (مابین تهران و فرودگاه موسوم به خمینی) می باشد، طراحی و احداث شده است.

قابل توجه که: کارکنان شرکت متروی تهران با اشاره به اینکه تعداد کارکنان مترو در زمان مدیریت فعلی از ۳۵۰۰ نفر به ۱۰ هزار نفر افزایش یافته است، گفتند: افزایش بی حساب و کتاب‌ها استخدام‌ها در بازه زمانی که از سال ۱۳۸۹ آغاز و تا به امروز ادامه داشته، موجب شده است که متروی تهران نتواند معوقات مزدی کارکنان این شرکت را پرداخت کند چنانچه هم اکنون هر کدام از ما بین ۳ تا ۴ میلیون تومان معوقات مزدی داریم.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.