برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در عسلویه در اعتراض به بیکاری و استخدام نیروهای غیربومی

0

تجمع اعتراضی جوانان جویای کار در عسلویه در اعتراض به بیکاری و استخدام نیروهای غیربومی
روز دوشنبه ۱۷ دی ۹۷ جوانان جویای کار عسلویه در اعتراض به بیکاری و استخدام نیروهای غیربومی در ساختمان مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس جنوبی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شایان ذکر است پیش از این نیز جوانان جویای کار عسلویه بارها در اعتراض به بیکاری و استخدام نیروهای غیربومی دست به تجمعات اعتراضی زده بودند.

به رغم این اعتراضات خبرگزاری «بسیج» در روز دوشنبه ۱۷ دی ۹۷ سعی کرد تجمعات جوانان جویای کار عسلویه را خدشه‌دار کند. خبرگزاری بسیج نوشت: «تحریک جوانان این منطقه به ایجاد آشوب توسط گروهی خاصی انجام می‌گیرد … سوال اینجاست با توجه به این اقدام ارزشمند توسط مدیریت کار و خدمات اشتغال، کدام گروه‌ها و یا جناح خاص از این اقدام ناخشنود هستند. تحریک تعدادی از جوانان عسلویه و حضور همزمان و از پیش برنامه ریزی شده در مدیریت کار در این شرایط، منافع کدام گروه خاص را تامین می‌کند. چرا تعدادی از کانال‌های خبری در مسیری خلاف منافع مردم شهرستان قلم فرسایی می‌کنند … علت تحرکات ناشیانه ایشان چیست؟»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.