برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی حواله داران و ثبت نام کنندگان سایپا در نمایشگاه بین المللی خودروی تهران

0

تجمع اعتراضی حواله داران و ثبت نام کنندگان سایپا در نمایشگاه بین المللی خودروی تهران
روز پنجشنبه ۲۰ دی ۹۷ شماری از حواله داران و ثبت نام کنندگان سایپا در تهران در اعتراض به قیمت گذاری سایپا و ایران خودرو در نمایشگاه بین المللی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

حواله داران و ثبت نام کنندگان سایپا در محل غرفه سایپا در نمایشگاه بین المللی خودروی تهران شعار می دادند:

« نصرمن الله وفتح قریب مرگ براین شرکت مردم فریب »

روز چهارشنبه ۱۹ دی ۹۷ نیز در دومین روز از نمایشگاه خودرو تهران جمعیتی نزدیک به ۱۵۰ نفر در اعتراض به عدم تحویل خودروهای خود از سوی شرکت‌های مختلف خودروسازی در سالن ملل نمایشگاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.