برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در بیمارستان شریعتی 

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در بیمارستان شریعتی 
روزسه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷  ۶۰تا ۷۰ نفر از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اعتراض به نبود امکانات اولیه درمان ابتدا در دانشکده پزشکی بندرعباس در بیمارستان شریعتی تجمع اعتراضی برگزار کردند این تجمع سپس در مجتمع درمانی پیامبر اعظم این تجمع تداوم یافت.
کیوان کهن شهری دبیر شورای صنفی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت‌: ۶۰ تا ۷۰ دانشجوی دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در اعتراض به نبود امکانات اولیه درمان ابتدا در دانشکده پزشکی بندرعباس در بیمارستان شریعتی و سپس در مجتمع درمانی پیامبر اعظم (ص) این تجمع تداوم یافت.
کیوان کهن شهری با بیان اینکه این تجمع از ساعت ۹ الی ۱۰ در بیمارستان شریعتی برگزار شد، اضافه کرد: سپس این تجمع از ساعت ۱۰ الی ۱۱:۳۰ در مجتمع درمانی پیامبر اعظم (ص) ادامه یافت که با حضور معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان نیز پایان یافت.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.