برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
روز سه شنبه ۲۷ آذرماه ۹۷ دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس در اعتراض به مشکلات آموزشی و رفاهی این دانشکده تجمع اعتراضی برگزار کردند.
تعدادی از دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی در اعتراض به کمبود برخی لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این دانشجویان خواستار تامین کافی لوازم مورد نیاز از جمله دستکش یک بار مصرف، کارپول بی حسی، فیلم رادیوگرافی دندانی و سایر لوازم ضروری جهت ارائه خدمات دندانپزشکی به بیماران مراجعه کننده به کلینیک دندانپزشکی شدند.
دانشجویان معترض با اشاره به احتمال انتقال و شیوع بیمارهای خطرناکی مانند ایدز و هپاتیت در صورت رعایت نشدن پروتکل های بهداشتی و درمانی ویژه مراکز دندانپزشکی، کمبود این وسایل را موجب کاهش شدید استانداردهای بهداشتی و خطر جدی برای سلامتی دانشجویان، مراجعه کنندگان و سایر شهروندان دانستند.
نبود هیأت علمی ثابت از دیگر موارد مورد اعتراض این دانشجویان بود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.