برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تهران

0

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تهران
روز یکشنبه ۹ دی ۹۷ تجمع دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات در تهران در میدان دانش این دانشگاه شروع شده است. تعدادی از دانشجویان تجمع را شروع کردند. حراست دانشگاه مانع داشتن بلندگو توسط دانشجویان شده و یکی از دانشجویان را تهدید کردند که در تجمع شرکت نکند.روز یکشنبه ۹ دی در دومین روز پیاپی و با توجه به تلاش نیروهای حراست و امنیتی برای جلوگیری از برگزاری تجمع اما دانشجویان در حال شکل دادن تجمع اعتراضی خود در میدان دانش دانشگاه علوم تحقیقات هستند.
دانشجویان بدنبال اعتراض گسترده خود که با همراهی و حضور پررنگ خانواده و سخنرانی مادران دانشجویان کشته شده برگزار گردید خواهان برکناری و محاکمه مسببان و مشخصا ولایتی ریاست دانشگاه آزاد هستند و با تنظیم یک طومار ۹ ماده‌ای مطالبات خود را اعلام نموده‌اند.

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تهران در میدان دانش دانشگاه تجمع کردند.

دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در تهران در تجمع خود شعار می‌دهند:

دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد

پشت به میهن رو به میهن

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.