برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اعتراض به مشکلات صنفی

0
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اعتراض به مشکلات صنفی
روز دوشنبه ۵ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در اعتراض به مشکلات صنفی و جاری دانشگاه اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند.
 خواسته‌ها و موارد اعتراض دانشجویان علوم پزشکی کرمان عبارتند از:
 ۱) صف‌های شلوغ سلف مرکزی دانشگاه به دلیل کمبود میز و صندلی.
۲) عدم تهیه کارت دانشجویی دانشجویان ورودی ۹۷ پس از گذشت دو ماه از شروع سال تحصیلی
۳) مزاحمت سگ‌های ولگرد در پردیزه و عدم اقدام عملی جهت جمع‌آوری
۴) کاهش نیافتن هزینه انتشارات
۵) انتقال بوفه مرکزی به ساختمان اصلی
۶) راه‌اندازی بوفه خوابگاه‌های بوستان و گلستان
۷) راه‌اندازی کارتخوان توزیع غذا در خوابگاه های سجاد و آزاد
۸) تامین روشنایی ایستگاه پردیزه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.