برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی دانشجویان ذخیره دانشگاه آزاد میبد در مقابل مجلس در تهران

0

تجمع اعتراضی دانشجویان ذخیره دانشگاه آزاد میبد در مقابل مجلس در تهران
روز سه شنبه ۱۵آبان ۹۷ دانشجوهای ذخیره دانشگاه آزاد میبد در اعتراض به اینکه بعد از ۳ هفته کلاس و ثبت نام و پرداخت شهریه قبول شدنشان را لغوکرده اند، به تهران آمده و در مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجوهای ذخیره دانشگاه آزاد میبد بنری دردست داشتند که روی آن نوشته شده بود:

« دانشجوی دانشگاه آزادیم پای حق وحقوقمان ایستاده ایم.

وزیر نماینده مسئولین کجایید کجایید؟؟ »

شایان ذکر است است دانشگاه آزاد با اینکه از بیش از ۴۰۰۰ پذیرفته شده خود پول بابت شهریه گرفته است؛ اما پس از چندی اعلام کرد که نمی‌تواند این میزان دانشجو بپذیرد که همین مسئله موجب اعتراضات گسترده‌یی از سوی دانشجویان پذیرفت شده در این دانشگاه در چند شهر شده است. بخصوص برخی از این دانشجویان چون در رشته پزشکی پذیرفته شده بودند؛ از بقیه دانشگاه‌ها در رشته تحصیلی خود انصراف دادند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.