برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی غارت شدگان سکه ثامن مقابل دادستانی در تهران

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان سکه ثامن مقابل دادستانی در تهران
روز شنبه ۶ بهمن ۹۷ غارت شدگان موسسه سکه ثامن در مقابل دادستانی حکومت در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان  شعار می‌دادند: رسیدگی به ثامن تسریع باید گردد

این تجمع در حالی صورت گرفت که رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران می گوید که این اتحادیه هیچگونه مجوزی را در زمینه معاملات سکه ثامن ارائه نداده است.

آیت محمدولی روز شنبه درخصوص ادعای وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن که اعلام کرده بود «اتحادیه طلا و جواهر مهمترین مُبلغ سکه ثامن بود» گفت: وظیفه وکیل مدافع شاکیان پرونده سکه ثامن دفاع از حقوق موکلان خود است و اینکه اعلام کرده اتحادیه طلا و جواهر تهران برای گریز از مسئولیت قانونی برخی از صحبت ها را به مالباختگان سکه ثامن ارائه کرده است صحت ندارد.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.