برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه غارتگری کاسپین وابسته به سپاه پاسداران

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه غارتگری کاسپین وابسته به سپاه پاسداران
تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه غارتگری کاسپین روز سه شنبه سوم اردیبهشت ماه، در برابر دادستانی رژیم آخوندی در تهران دست به تجمع و اعتراض زدند.

غارت شدگان ؛بنرهایی مبنی بر خواسته‌هایشان در دست داشتند،
همچنین غارت شدگان شعار میدادند:
«کاسپین دزدخونه چرا باید دزد باشه،

یکم خجالت بکشید، کاسپینو ببندید»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.