برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین تهران مقابل دادسرای جرائم مالی

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه مالی کاسپین تهران مقابل دادسرای جرائم مالی
تجمع اعتراضی غارت شدگان  موسسه مالی کاسپین تهران صبح امروز سه شنبه ۲۷ فروردین ماه ۹۸ :  جمعی از غارت شدگان  موسسه کاسپین در تهران در مقابل دادسرای جرائم مالی رژیم دست به اعتراض و تجمع زدند.

غارت شدگان   شعار می دهند:

«کاسپین دزدی کرده ، دولت حمایت کرده

نه قاضی ، نه دولت ، نیستن به فکر ملت

غارت ملی شده ، نقض امانت شده » .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.