برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین و بدر توس در مشهد

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین و بدر توس در مشهد
تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه کاسپین و بدر توس امروز دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸ در مقابل استانداری رژیم در مشهد  برگزارشد.

غارت شدگان موسسه کاسپین و بدر توس شعار می دادند:

«نه محکمه نه داداخواست پول های مردم  کجاست،

سکوت هر رسانه حمایت از دزدیه

اگر که دزدی نبود ملت که اینجا نبود

به دست بانک مرکزی غارت ملی شدیم

مدیران کاسپین عوامل دزدیند

حتی اگر بمیرم حقمو پس می گیرم

فریاد فریاد از این همه بیداد

دولت ور شکسته رو پول ما نشسته

تا پول ما به باده            هر روز همین بساطه».

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.