برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی غارت شدگان پروژه رضوان در قم در اعتراض به غارت دارائي‌شان

0

تجمع اعتراضی غارت شدگان پروژه رضوان در قم در اعتراض به غارت دارائي‌شان
تجمع اعتراضی غارت شدگان پروژه رضوان،غارت شدگان پروژه رضوان روز پنجشنبه ۲۹فروردین ۹۸ در پی کلاهبرداری و فروش ۱۳۲ واحد آپارتمان به ۱۴۰۰ خانواده در شهر قم در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل استانداری رژیم در قم تجمع کردند.

غارت شدگان پروژه رضوان همچنین بنرهای در دست داشتند و خواستارحمایت و تسریع در کارشان شدند .

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.