برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی فرهنگیان در محوطه داخلی آموزش و پرورش در یزد

0

تجمع اعتراضی فرهنگیان در محوطه داخلی آموزش و پرورش در یزد
روز دوشنبه ۲اردیبهشت ۹۸ فرهنگیان یزدی در اعتراض به پاسخ نگرفتن در مورد مطالبات‌شان و بی کفایتی کارگزاران رژیم در محوطه داخلی آموزش و پرورش یزد، در ساختمان موسوم به رجایی مرکزی آموزش و پرورش فرهنگیان تجمع اعتراضی برگزارکردند.

 فرهنگیان معترض شعار می دادند:

«وزیر ناکار آمد استعفا استعفا

مسئول بی لیاقت استعفا استعفا

الهیار ناکارآمد، استعفا، استعفا»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.