برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی فرهنگیان مشهد و اردبیل در مقابل اداره کل آموزش و پرورش

0

تجمع اعتراضی فرهنگیان مشهد و اردبیل در مقابل اداره کل آموزش و پرورش
روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷ فرهنگیان مشهد و اردبیل همزمان با شهرهای دیگر کشور براساس فراخوان از قبل داده شده در مقابل اداره کل آموزش و پرورش این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی فرهنگیان مشهد

روز پنجشنبه فرهنگیان مشهد براساس فراخوان از قبل داده شده تجمع اعتراضی برگزار کردند. در این تجمع هاشم خواستار نیز حضور داشت. شماری از فرزندان فرهنگیان مشهد نیز در این تجمع اعتراضی  حضور داشتند.

فرهنگیان مشهد پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

« ما خواستار یکسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان و هماهنگی حقوق کارکنان دولت هستیم.

معلم زندانی آزاد باید گردد

اگر جواب نگیریم دوباره بر می‌گردیم

طرح خرید خدمات آموزشی نابودی آموزش و پرورش است

عزت کرامت معیشت جای معلم زندان نیست

این صف گوشت نیست صف تجمع فرهنگیان است بر علیه تبعیض و بی عدالتی

تجمع فرهنگیان اردبیل مقابل اداره آموزش و پرورش

روز پنجشنبه همچنین فرهنگیان اردبیل براساس فراخوان ازقبل داده شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان مقابل تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی فرهنگیان اردبیلفرهنگیان اردبیل نیز پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

« بهار آزادیه سفره ما خالیه

یکسان سازی حقوق بازنشستگان و معلمین

معلم زندانی آزاد باید گردد

تضعیف فرهنگیان = تخریب فرهنگ

دریافت به موقع پاداش بازنشستگی حق مسلم ماست»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.