برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی در تهران

0

تجمع اعتراضی فرهنگیان مقابل سازمان بازنشستگی در تهران
روز دوشنبه ۲۴ دی ۹۷ جمعی از فرهنگیان در اعتراض به بیمه ناکارآمد در مقابل  سازمان بازنشستگی فرهنگیان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شایان ذکر است روز یکشنبه ۲۳ دی ۹۷ نیز در تهران بازنشستگان در میدان ونک ابتدای خیابان عطار روبروی موسسه صندوق ذخیره تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بازنشستگان تراکت‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده است:

ای مدیران بی‌دین سهم ما را زود بدین.

فرهنگیان شعار می‌دادند: معلم زندانی آزاد  باید گردد.

معترضان خواهان برخورداری از سهم ارزش افزوده این صندوق برای بازنشستگان بودند.

پیش از این نیز بازنشستگان در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگی در بودجه ۹۸ و رسیدگی به مطالباتشان دست به تجمعات اعتراضی مقابل مجلس نیز زده بودند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.