برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان ارومیه و سنندج در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان

0

تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان ارومیه و سنندج در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان
روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷ فرهنگیان و معلمان ارومیه، سنندج  مطابق فراخوان اعلام شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان در مقابل اداره کل آموزش و پرورش در این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.
فرهنگیان و معلمان ارومیه پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:
« ما خواهان یکسان سازی حقوق شاغلین و بازنشستگان هستیم »

گسیل ماموران و بازداشت چند تن از فرهنگیان ارومیه
در جریان تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان ارومیه در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر، در روز پنجشنبه ۲۵ بهمن ۹۷ چند تن از فرهنگیان بازداشت شدند.
این تجمع در حالی برگزار شد که در وحشت از گسترش اعتراضات مردمی، خیابان ها توسط ماموران پر شده بود.
ماموران تجمع کنندگان را به داخل حیاط کشانده و چند نفر را بازداشت کردند.
یکی از تجمع کنندگان اطلاع داد که تعداد مامورانی که به صحنه اعزام شده بودند، از تعداد تجمع کنندگان بیشتر بود.

تجمع اعتراضی فرهنگیان و معلمان در سنندج
پنجشنبه فرهنگیان و معلمان سنندج مطابق فراخوان اعلام شده در اعتراض به عملی نشدن مطالبات شان و بخصوص آزاد نشدن معلمان زندانی در مقابل اداره کل آموزش و پرورش رژیم در سنندج تجمع کردند.
تجمع کنندگان تابلویی در دست دارند که بر روی آن نوشته شده:
در مملکتی که معلمش زندانیست باید خون گریست

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.