برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان طلای ثامن در مقابل دادستانی رژیم

0

تجمع اعتراضی مالباختگان طلای ثامن در مقابل دادستانی رژیم
تجمع اعتراضی مالباختگان سایت طلای ثامن روز یکشنبه ۲۵ فروردین ۹۸ در تهران در اعتراض به غارت دارایی و برآورده نشدن مطالباتشان مقابل ساختمان دادستانی رژیم تجمع کردند.

مالباختگان شعار میدادند:
« وعده هاتون دروغه، همش شیپور و بوقه » ،

مالباختگان سایت طلای ثامن بنرهایی در دست داشتند که بر روی برخی از آنان نوشته شده بود : «سایت اتحادیه طلا تبلیغ کننده کلاهبرداری طلای ثامن»

تجمع مالباختگان سایت طلای ثامن مورد حمله وحوش نیروی انتظامی سرکوبگر قرار گرفت

تجمع کنندگان شعار میدادند:  « هیهات منا الذلة »

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.