برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه بدر توس مشهد مقابل استانداری خراسان رضوی

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه بدر توس مشهد مقابل استانداری خراسان رضوی
روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ مالباختگان موسسه بدر توس مشهد در مقابل استانداری خراسان رضوی در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان موسسه بدر توس مشهد در مقابل استانداری شعار می دادند:

« تا پول  ما به  باده  هر روز همین بساطه

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز سپرده های مردم روی هواست امروز

پولهامونو میدادن اینجا چه کار می کردیم »

مالباختگان موسسه بدر توس مشهد در مقابل استانداری بنرها و پلا کاردهایی در دست داشتند که بر وری آنها از جمله نوشته شده بود:

« کاسپین بدر طوس چهار سال دربدری و وعده

موسسه مالی مجاز بدر طوس کاسپین  دزدی کرده است »

 

 

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.