برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران و رشت در اعتراض به غارت اموالشان

0
تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در تهران و رشت در اعتراض به غارت اموالشان
مالباختگان موسسه کاسپین در تهران روز سه شنبه ۶ آذر ۹۷ در مقابل سازمان دیدبان شفافیت و عدالت دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین مالباختگان موسسه کاسپین در رشت دوشنبه شب ۵ آذر ۹۷ در یک اقدام اعتراضی شیشه‌های شعبه گلسار موسسه‌ی کاسپین در رشت را شکستند.
دوشنبه شب ۵ آذر ۹۷ و به دنبال تجمعات اعتراضی فراوان مالباختگان کاسپین در رشت و عدم تحقق خواسته‌هایشان از سوی کارگزاران نظام، این مالباختگان، شیشه‌های شعبه گلسار موسسه کاسپین در رشت را شکستند.
در تهران نیز در روز سه شنبه ۶ آذر ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین  در تهران  در مقابل سازمان دیدبان شفافیت و عدالت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مالباختگان موسسه کاسپین در تهران در مقابل سازمان دیدبان شفافیت و عدالت شعار می دادند:
محکمه و عدالت اجرا باید گردد این سیف خائن اعدام  باید گردد. 

دولت ورشکسته رو پول ما نشسته
دیدبان عدالت ماها را کردن غارت
نه قاضی نه دولت نیستند بفکر ملت
دیدبان عدالت مهار بزن به غارت

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.