برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه این موسسه

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه این موسسه
روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین کرمان در مقابل شعبه بسیج این موسسه غارتگر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان موسسه کاسپین کرمان شعار می‌دادند:

« پولهای مردم کجاست نه محکمه نه دادخواست

کاسپین کاسپین ما هستیم ما هستیم با اتحاد کنار هم می ایستیم.

۲۳۶ اجرا باید گردد، سپرده های مردم آزاد بایدگردد. »

مالباختگان موسسه کاسپین کرمان پلاکاردهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

« غارت شده بیدار است از ظلم و ستم بیزار است

کاسپین آیا مجوز اعتباری بانک مرکزی ندارد »

حضور بانوان در این تجمع اعتراضی چشمگیر بود.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.