برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادگاە انقلاب مشهد

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادگاە انقلاب مشهد
روز چهارشنبه ۲ آبان ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل دادگاە انقلاب مشهد دست به تجمع و اعتراض زدند.

مالباختگان موسسه کاسپین در مشهد شعار می‌دادند:

«روحانی دروغگو، پس این پولهای ما کو

این همه بی عدالتی هرگز ندیدە ملتی

ایرانی بهوش باش ایران قانون ندارد

میجنگیم میمیریم پولمونو پس می‌گیریم

به ما خیانت شده نقض امانت شده

پولامونو دزدیدن دروغ میگن پس دادن

رشوه دزدی اختلاس هدیه به ملت ماست»

مالباختگان موسسه کاسپین در مشهد بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود:

« صدای وامداران را بشنوید

این است حکومت عدل علی؟

تا حق خود نگیریم از پا نمی‌نشینیم»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.