برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در کرمانشاه در مقابل دفتر این موسسه 

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در کرمانشاه در مقابل دفتر این موسسه 
روز سه شنبه ۲۳بهمن ۹۷، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در کرمانشاه، در مقابل دفتر این موسسه به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.
مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل شعبه این موسسه شعار می‌دادند:
« دزدی با مجوز ملت ندیده هرگز »
شماری از بانوان و بازنشستگان و سالمندان نیز در این تجمع اعتراضی حضور داشتند.
شایان ذکر است پیش از این در روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۷ مالباختگان کاسپین کرمانشاه در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل شعبه این  موسسه در کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.