برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه 

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین رشت در مقابل شعبه خمینی این موسسه 
روز دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین در مقابل شعبه خمینی این موسسه در رشت تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مالباختگان موسسه کاسپین شعار می‌دادند:
«کاسپین کثافت پولها را کرده غارت
کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده
غارتگری اختلاس حاصل کار مسئولین
دولت به این بی غیرتی هرگز ندیده ملتی
مفسد اقتصادی باشد تو هر لباسی تو هر پست و مقامی اعدام باید گردد
مجرم دستگیر کردن دادگاهی تشکیل نشد
داد ما را شنیدن دادگاهی تشکیل نشد
دزدیها آشکاره دولت تو راس کاره
دزدی ماهرانه بود مجوزها بهانه بود
دربهار آزادی سفره‌های ما خالی
اموالو که فروختید پول ما را پس بدید
همشهری حمایت حمایت
دزدها پول را خوردن دروغ میگن پس دادن
عدالت اجرا می‌شد خیلی چیزها رو می‌شد»

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.