برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای تهران  

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای تهران 
روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دادسرای عمومی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مالباختگان موسسه کاسپین از جمله شعار می دادند:
«چقدر حمایت خواستیم خیانت و نخواستیم
تا کار ما پیش می ره بازپرسی تعطیل میشه
اموال ما کجا رفت دادستان بهوش باش
دست های پشت پرده با پول ما چه کرده
چه دستهای تو کار مجلس ما تو خوابه
چه دستهای تو کار دادستانی تو خوابه
قانون کشور ما چرا اجرا نمیشه
اموال ما کجا رفت دادستانی به هوش باش
تا کار ما پیش میره بازپرسی تعطیل میشه
مدعی‌العموم باش حامی مظلومان باش
دادستانی به هوش باش با ملت هم صدا باش»

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در کرمانشاه
روز سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷  همچنین مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل شعبه این موسسه در کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین در کرمانشاه

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.