برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین تهران در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب
روز یکشنبه ۲۶ اسفند ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در اعتراض به غارت دارایی و سرمایه‌شان در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

مالباختگان موسسه کاسپین از جمله شعار می‌دادند:

«عزا عزاست امروز روز عزاست امروز      زندگی ما مردم روی هواست امروز

عزا عزاست امروز روز عزاست امروز      غارت مال مردم شده ثواب امروز»

مالباختگان موسسه کاسپین در این تجمع اعتراضی بنرهایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: « حاصل زحمت یک عمر ما سپرده‌گذاران موسسه مجاز کاسپین از آذر ۹۵ بلوکه شده با این تورم و گرانی ارزش پول ما به یک سوم رسیده، خواسته ما احقاق حق طبق قراداد منعقده است و از حق خود نخواهیم گذشت.»

 

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.