برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین و البرز ایرانیان در مقابل نهاد ریاست جمهوری

0

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین و البرز ایرانیان در مقابل نهاد ریاست جمهوری
صبح روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷، مالباختگان کاسپین و البرز ایرانیان در مقابل نهاد ریاست جمهوری در خیابان پاستور در تهران اقدام به تجمع و اعتراض نمودند.

این تجمع در شرایط امنیتی شدیدی در این محل شکل گرفت.

نیروهای انتظامی و لباس شخصی افراد را به شدت کنترل می کردند.

مالباختگان خشمگین مالباختگان کاسپین و البرز ایرانیان فریاد می‌زدند:

پولای ما رو چه کردید، همه رو آواره کردید

ما بندگان الله غارت شدیم به والله

غارتگری بسه دیگه ارزش پول رفته دیگه

دولت ور شکسته رو پول ما نشسته

این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی

غارت اموال ما همین جاست همین جاست

نقض حقوق ملت همین جاست همین جاست

تجمع مالباختگان موسسه توسعه نهال نشال البرز مقابل بانک مرکزی 

روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷   همچنین جمعی از مالباختگان موسسه توسعه نهال نشال البرز مقابل بانک مرکزی در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.