برای یک ایران آزاد

تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین رشت در اعتراض به غارت اموالشان

0
تجمع اعتراضی مالباختگان موسسه کاسپین رشت در اعتراض به غارت اموالشان
روز دوشنبه ۵ آذر ۹۷ مالباختگان موسسه کاسپین رشت در مقابل شعبه سرپرستی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
مالباختگان موسسه کاسپین رشت در مقابل شعبه سرپرستی شعار می‌دادند:
سران با هم همدستن  راه قانونو بستن

حقمو پس می‌گیرم حتی اگه بمیرم
ما بندگان الله غارت شدیم به والله
تا پولمو نگیرم خاموش نمی‌نشینم
نه وعده نه فرصت فقط پول ملت
نه محکمه نه دادخواست پولهای ملت کجاست
مفسد اقتصادی  باشد تو هر لباسی اعدام باید گردد
مافیایی بانک مرکزی جیب‌ها را خالی کرده همه را بیچاره کرده
ما تشنه عدالتیم بیزار از خیانتیم. تا پولمو نگیرم خاموش نمی‌نشینم
کارشناس گمراه شده املاک غارت شده
عزا عزاست امروز روز عزاست امروز، سپرده‌های مردم تو جیب دزداست امروز
پولها را زنده می‌کنیم دزدا را ذله می‌کنیم

پاسخ بدهید

Your email address will not be published.